Traumer

Få hjælp til at bearbejde traumer

Traumer er udfordringer, som berører mange mennesker i vores samfund. Traumer kan have forskellige årsager, men uanset oprindelsen er det vigtigt at erkende, at der er hjælp til rådighed for dig, der har oplevet traumatiske begivenheder. 

Her lidt om hvordan du kan få hjælp til at bearbejde et traume hos mig som din psykolog. Vi vil også tage et nærmere kig på specifikke traumetyper som voldtægt, seksuelt grænseoverskridende incest og vold.

Hvad er et Traume?

Før vi dykker ned i, hvordan du kan få hjælp til at håndtere traumer, så lad os definere, hvad et traume egentlig er. Et traume opstår, når en vi udsættes for en chokerende eller ekstremt stressende begivenhed, der (som regel af gode grunde) overstiger vores evne til at håndtere det. Traumer kan have dybtgående fysiske, følelsesmæssige og psykologiske virkninger på os.

Få hjælp til traumer hos mig

At søge hjælp er det første skridt mod at komme igennem et traume. Som din psykolog er jeg her for at støtte dig på din vej mod bedring. Jeg har har mange års ekspertise inden for traumeterapi og er uddannet indenfor flere forskellige former for traumeterapi, så jeg kan hjælpe dig bedst muligt med at arbejde gennem dine traumatiske oplevelser på en tryg, sikker og understøttende måde.

Nogle af de traumer jeg for eksempel arbejder med er voldtægt, at være udsat for seksuel grænseoverskridende adfærd, vold og incest. 

Traumebehandling kan omfatte:

  • Individuel Terapi: En-til-en-sessioner, hvor vi kan tale om dine traumer, forstå deres påvirkning på dit liv og du kan få strategier til at håndtere dem. Nogle gange har man brug for hjælp til ændre negative tanke- og adfærdsmønstre, der kan opstå som følge af traumer. Nogle gange bruger jeg en form for terapi hvor vi arbejdet med eksponering: En metode, hvor du gradvist udsættes for traumatiske minder under terapeutisk vejledning for at mindske angst og ubehag. Andre gange arbejder vi med kroppen, mindfulness eller noget helt tredje, alt efter hvad der er hjælpsomt for lige præcis dig. Det vigtigste er at finder en vej som er både hjælpsom og nænsom for dig. 
  • Gruppeterapi: Nogle gange kan det være gavnligt at deltage i terapigrupper med andre, der har oplevet lignende traumer. Dette giver mulighed for at dele erfaringer og finde støtte i fællesskabet. I øjeblikket er der ikke mulighed for gruppeterapi.
     

Traumebehandling for Voldtægtsofre

Voldtægt er en dybt traumatiserende oplevelse, der kan have alvorlige følelsesmæssige og mentale konsekvenser. Det er afgørende for ofre for voldtægt at søge professionel hjælp for at arbejde igennem traumet og genopbygge deres liv. Traumeterapi kan hjælpe med at tackle de følelser af skyld, skam og frygt, der ofte følger med voldtægtstraumer.

Traumebehandling for Incestofre

Incest er en særlig vanskelig form for traume, hvor overgreb sker inden for familien. Dette kan skabe komplekse følelsesmæssige reaktioner, herunder skyld, forvirring og isolation. Traumeterapi kan hjælpe incestofre med at forstå og bearbejde de traumatiske oplevelser samt etablere grænser og sund selvværd.

Traumebehandling for ofre for vold

Mennesker, der har været udsat for vold, står over for alvorlige fysiske og følelsesmæssige udfordringer. Traumeterapi kan hjælpe med at håndtere posttraumatisk stresslidelse (PTSD), frygt og andre følelser, der kan opstå som følge af voldelige oplevelser. Det er vigtigt at huske, at du ikke er alene, og at hjælp er tilgængelig.

At håndtere traumer er en kompleks proces, men det er en, der kan lykkes med den rette støtte og behandling. Som din psykolog er jeg her ,for at hjælpe dig med at navigere gennem traumatiske oplevelser og arbejde hen imod bedring og fornyet livskvalitet.

Hvis du eller nogen, du kender, har været udsat for traumer som voldtægt, incest eller vold, er det vigtigt at søge professionel hjælp. Jeg er her for at støtte dig på din vej. 

Du er velkommen til at kontakte mig, så vi kan planlægge en konsultation, så vi sammen kan begynde arbejdet med at bearbejde dine traumer og genopbygge dit liv.

Husk at du kan få hjælp til at finde vej igennem traumeoplevelser.